Breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures en betere steun geadopteerden

Sinds 21 mei mogen er geen nieuwe interlandelijke adoptieprocedures meer worden gestart. Na een jarenlange strijd van geadopteerden, organisaties en klokkenluiders voor erkenning van de structurele misstanden en ongelijkheden binnen het interlandelijke adoptiesysteem, waar ook ICDI een belangrijke bijdrage aan leverde, lijkt het einde nu in zicht. Echter, de adoptieprocedures die al gestart zijn, mogen nog wel doorgaan. Het gaat om ongeveer 500 procedures, om 500 kinderen dus.

Hier maken we ons grote zorgen over, zeker nu afgelopen weekend Zembla en onderzoeksplatform Investico in samenwerking met Hongaarse en Bulgaarse journalisten nieuwe adoptiemisstanden in huidige adoptielanden onthulden. De publicaties in Trouw en de Groene Amsterdammer en de Zembla-uitzending, waar ICDI aan meewerkte, bevestigen wat wij samen met Defence for Children en Comensha al geruime tijd onder de aandacht proberen te brengen: wet- en regelgeving wordt in de praktijk niet gevolgd en dit is oncontroleerbaar vanuit Nederland. Discriminatie en gebrek aan preventieve ondersteuning van families leiden tot onnodige, onomkeerbare scheiding van kinderen en hun ouders. Kinderen worden tegen de wil van hun ouders geadopteerd naar het buitenland, een levensingrijpend en onomkeerbaar besluit. En dit is slechts een greep uit de schrijnende zaken die aan het licht kwamen dit weekend. Duidelijk is: het interlandelijk adoptiesysteem kan de rechten van kinderen niet waarborgen. Dit geldt ook voor de rechten van de 500 kinderen waarvoor de procedure nog loopt. In ieder van de andere als ‘veilig’ aangemerkte adoptielanden (Portugal, Lesotho, Zuid-Afrika, de Filipijnen, Thailand en Taiwan) zijn vergelijkbare risico’s en patronen aan te merken als in Hongarije en Bulgarije.

Daar komt bij dat de (overheids)kosten die gepaard gaan met het faciliteren van interlandelijke adoptie in geen verhouding staan tot het geringe aantal kinderen dat ermee bereikt wordt. ICDI pleit juist voor het investeren in kinderen, gezinnen en gemeenschappen, zodat onnodige scheiding voorkomen kan worden of kinderen, indien noodzakelijk, in eigen omgeving en met behoud van eigen identiteit kunnen opgroeien. Met het geld dat de overheid nu uitgeeft aan adoptie, zou zo een veel grotere groep kinderen bereikt kunnen worden.

ICDI heeft het initiatief genomen om een statement op te stellen, om met een brede groep van drie kinderrechtenorganisaties, 21 belangenorganisaties en een groep van 29 wetenschappers en (ervarings)deskundigen de krachten te bundelen en gezamenlijk onze stem te laten horen. Want het debat over interlandelijke adoptie een cruciaal kantelpunt heeft bereikt. Wij roepen op tot het per direct stoppen van de 500 lopende adoptieprocedures.

Ook hopen wij dat er met een stop op adopties op korte termijn eindelijk betere ondersteuning zal komen voor de tienduizenden volwassen geadopteerden in Nederland bij het herstellen van hun identiteit, zoeken naar hun familie en het verbeteren van hun rechtspositie. Want het is een fundamenteel mensenrecht om te weten wie je ouders zijn en hoe je adoptie is gegaan en hoewel de overheid geadopteerden in 2021 excuses maakte voor het wegkijken van de vele adoptiemisstanden en herstel beloofde, is hier tot op heden geen sprake van en zijn geadopteerden grotendeels op zichzelf en elkaar aangewezen.

Lees hier het statement