ICDI teleurgesteld over besluit voortzetten adopties uit 6 landen

Gisteren maakte minister voor Rechtsbescherming Weerwind bekend dat het adopteren van kinderen uit het buitenland mogelijk blijft uit 6 landen: de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika. Mogelijk komen hier later Bulgarije en Portugal nog bij. De minister besloot dit naar aanleiding van het advies van de RSJ, die onderzoek deed naar de criteria voor landenselectie. ICDI behoorde tot de door de RSJ geraadpleegde deskundigen.

Het scheiden van ouders en kind omwille van interlandelijke adoptie is een onomkeerbaar besluit, waarvan niet alleen de kinderen, maar ook hun oorspronkelijke ouders de gevolgen met zich meedragen. Als organisatie die zich inzet voor kinderen en families wereldwijd, en voor de rechten die kinderen hebben, nemen wij met teleurstelling kennis van het besluit. Al is het een stap in de goede richting dat het aantal landen waaruit geadopteerd wordt gereduceerd, wij vinden dat een permanente stop op interlandelijke adoptie nodig is om kinderen beter te beschermen tegen het risico op misstanden en om de opbouw van jeugdbescherming in herkomstlanden te stimuleren.

Aanvullende maatregelen en beter toezicht kunnen risico’s niet volledig ondervangen. Ook in het nieuwe stelsel kan de Nederlandse overheid niet over de eigen grenzen heen controleren hoe adopties tot stand gekomen zijn, en of er werkelijk geen mogelijkheden voor kinderen waren in de eigen omgeving, bijvoorbeeld bij familie of pleeggezin. Bovendien werkt interlandelijke adoptie verstorend bij de ontwikkeling van jeugdbescherming, dit horen wij terug van lokale partners in verschillende landen waarmee wij samenwerken. Op die manier worden er heel veel kinderen juist de dupe van het adoptiesysteem. Dit probleem wordt ook niet opgelost in het nieuwe stelsel. Tevens zullen er nog steeds grote sommen geld omgaan bij adopties, die het risico of illegale en onethische praktijken in stand houden.

Daarom blijven wij pleiten voor een permanente adoptiestop. Dit doen we samen met andere organisaties, zoals Defence for Children en CoMensha. Maar ook met inmiddels 14 belangenorganisaties die interlandelijk geadopteerden vertegenwoordigen en met verschillende wetenschappers en experts.

ICDI ziet geen mogelijkheden voor een interlandelijk adoptiesysteem waarin de rechten van het kind volledig zijn gewaarborgd. Ieder kind dat het slachtoffer wordt van misstanden of anderszins lijdt onder interlandelijke adoptie, is er één te veel.

ICDI’s medewerker Sarah de Vos, zelf geboren in Sri Lanka en geadopteerd toen ze een baby was, sprak hierover bij NPO Radio 1. Het interview is terug te luisteren via onderstaande link:

https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nieuws-en-co/7244fcd0-f4ed-43f3-b8ee-5a380ffde6c4/2022-11-02-nieuws-en-c (vanaf vanaf minuut 41:40)