Input aan het VN-Kinderrechtencomite over het afschaffen van interlandelijke adoptie

Op 16 en 17 september houdt het VN-Kinderrechtencomité de Dag van Algemene Discussie over kinderrechten en alternatieve zorg. Deze tweejaarlijkse dag is bedoeld om de inhoud en betekenis van het VN-Kinderrechtenverdrag op een bepaald thema te verdiepen. De huidige praktijk van alternatieve zorg voor kinderen in VN-lidstaten wordt onder de loep genomen, zodat in de discussies gezocht kan worden naar oplossingen om het scheiden van kinderen van hun ouders en familie zoveel mogelijk te voorkomen. 

Onze bijdrage

Voorafgaand aan de Dag van Algemene Discussie heeft het VN-Comité een oproep gedaan voor input. Samen met de Nederlandse organisaties Defence for Children en CoMensha heeft ICDI een bijdragen ingediend op het thema interlandelijke adoptie. De bijdrage dringt er bij de overheid op aan om een definitief besluit te nemen over het afschaffen van interlandelijke adoptie. Deze bijdrage is relevant als input voor het VN-Dag van Algemene Discussie omdat hij aanbevelingen voor (systeem) verbeteringen voor alternatieve zorg voor kinderen bevat.

Systemische verandering

De Dag van Algemene Discussie is naast verdieping een kans voor het VN-Kinderrechtencomité om te beoordelen in hoeverre het VN-Kinderrechtenverdrag is geïmplementeerd en internationaal voortgang wordt gemaakt voor kinderen die zonder ouderlijke zorg opgroeien sinds het VN-Kinderrechtenverdrag is aangenomen. De aanbevelingen stimuleren systemische verandering van alternatieve zorg voor kinderen en waarborgen kinderrechten hierin. Het belang van het kind moet altijd centraal staan in elk besluit dat een kind raakt. Kinderen scheiden van hun familie moet zoveel mogelijk voorkomen worden, tenzij dit het belang van het kind schaadt. De aanbevelingen zijn gericht op het VN-Kinderrechten comité, de Nederlandse overheid en andere nationale overheden en (jeugd)professionals om zo wetgeving, beleid en praktijk te beïnvloeden dat impact heeft op een kinderleven.

Lees hier de bijdrage: The Suspension of Intercountry Adoption by the Netherlands