Nieuwe bestuursvoorzitter gezocht voor ICDI (vrijwillige functie)

ICDI (International Child Development Initiatives) is een kennisorganisatie die als doel heeft de psychosociale ontwikkeling van kwetsbare kinderen te bevorderen. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen die opgroeien in conflictsituaties, in extreme armoede leven, kinderen die gediscrimineerd worden of slachtoffer zijn van andere kinderrechtenschendingen. ICDI heeft negen stafleden en opereert vanuit het Kinderrechtenhuis in Leiden. We zijn een kleine, flexibele organisatie, die nauw samenwerkt met lokale partner organisaties. We zijn momenteel actief in tien landen in Afrika, Azië en Europa. Voor meer informatie over onze projecten en missie en visie verwijzen we graag naar onze website.

Het bestuur van ICDI houdt toezicht op de mate waarin de organisatie, onder leiding van de directeur, erin slaagt om de door het bestuur vastgestelde beoogde resultaten voor kinderen te behalen. Het bestuur heeft hiertoe in samenspraak met de directeur concrete doelen vastgesteld voor de organisatie en het verbeteren van de levens van kinderen overal ter wereld. Het bestuur houdt zich niet bezig met de wijze waarop de directeur deze resultaten behaalt, mits de inzet zich afspeelt binnen de door het bestuur vastgestelde handelingsruimte. De voorzitter is daarmee in de eerste plaats vertegenwoordiger van de kinderen die belang hebben bij het bestaan van ICDI. Namens hen geeft hij leiding aan het bestuur van ICDI. Het bestuur vergadert minstens vier keer per jaar.

Taken:

 • Het coördineren van de toezichthoudende taken van het bestuur, waaronder de vaststelling van de beoogde resultaten van ICDI en de handelingsruimte van het bestuur.
 • Aanspreekpunt zijn voor de bestuursleden en de directeur, indien nodig ook voor stafleden.
 • Bestuursvergaderingen voorbereiden en leiden.
 • Het woord voeren namens het bestuur.
 • Bewaken dat de statuten van de stichting en de bestuurlijke beleidsnotities worden nageleefd

Profiel:

 • Universitair of HBO niveau.
 • Werkervaring (of aantoonbare affiniteit met) binnen internationale hulpverlening aan kinderen, zoals bijvoorbeeld binnen ontwikkelingssamenwerking of mensenrechtenwerk.
 • Een breed nationaal, Europees en internationaal netwerk.
 • Interesse in de psychosociale ontwikkeling van kinderen in de internationale context.
 • Een “verbinder”, kan uitstekend mondeling en schriftelijk communiceren in het Engels en Nederlands, weet wat samenwerken is en is representatief.
 • Bestuurservaring bij vergelijkbare non profit organisaties.
 • Heeft een goede naam, kan referenties en een VOG verklaring overleggen.
 • Voelt zich thuis bij de wijze waarop de toezichthoudende taken voor het bestuur zijn vormgegeven.

Geïnteresseerde kandidaten

Geïnteresseerde kandidaten kunnen een E-mail met een korte motivatie plus cv sturen naar het bestuur van ICDI, p/a Anneke Wensing, wensing.anneke@gmail.com, met cc naar Mathijs Euwema, directeur van ICDI mathijs@icdi.nl. Deadline voor aanmeldingen is 1 juni 2017.