Nog steeds kindhuwelijken in Nederland

Twee jaar na de invoering van de wet Tegengaan Huwelijksdwang, waarmee er een verbod is gekomen op kindhuwelijken, zijn er nog steeds jongens en meisjes onder de 18 die, al dan niet gedwongen, trouwen. Er vinden naar schatting jaarlijks 250 kindhuwelijken plaats in Nederland. Het komt met name voor in gesloten gemeenschappen, zoals de Syrische, Marokkaanse, Turkse, Egyptische, Pakistaanse en de Romagemeenschap. International Child Development Initiatives is lid van Girls not Brides Nederland en roept de regering op om zich blijvend in te zetten voor het voorkomen van kindhuwelijken in Nederland en om te komen met een actieplan.

International Child Development Initiatives voert actieve strijd tegen kindhuwelijken wereldwijd met het programma HER CHOICE