Veertien belangenorganisaties van interlandelijk geadopteerden steunen roep om adoptiestop

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het door de minister voor rechtsbescherming voorgestelde ‘(meer) publiekrechtelijk’ interlandelijke adoptiestelsel. International Child Development Initiatives (ICDI), Defence for Children en CoMensha hebben ten behoeve van dit debat een brief opgesteld, die door veertien belangenorganisaties van interlandelijk geadopteerden wordt gesteund en door zeven wetenschappers en experts. In deze brief roepen we de minister op om over te gaan tot een permanente stopzetting van interlandelijke adoptie. Ook vragen we om betere ondersteuning voor interlandelijk geadopteerden met betrekking tot herstel van identiteit en rechtspositie. Het is voor het eerst dat belangenorganisaties van interlandelijk geadopteerden die pleiten voor een definitieve stop op het adopteren van kinderen uit het buitenland zich hier gezamenlijk en met zovelen over uitspreken. Tot nu toe werd die stem onvoldoende gehoord.

De minister wil, nadat het adopteren van kinderen uit het buitenland ruim een jaar was opgeschort, interlandelijke adopties hervatten, zij het met ‘extra waarborgen en onder striktere voorwaarden’. Volgens Defence for Children, CoMensha en ICDI is een waterdicht interlandelijk adoptiesysteem onmogelijk. Daarnaast worden de negatieve langetermijngevolgen ervan steeds duidelijker, niet alleen voor uit het buitenland geadopteerde kinderen, maar ook voor het jeugdbeschermingssyteem in de herkomstlanden. Het systeem kan misstanden niet uitsluiten en draagt bij aan onnodige scheiding van kinderen en ouders. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de minister desondanks koste wat kost wil vasthouden aan het systeem van interlandelijke adoptie.

Lees hier de volledige brief

Belangenorganisaties

Onze brief is medeondertekend door de volgende belangenorganisaties van interlandelijk geadopteerden: Adoptee & Foster Care (algemeen), St. Shapla Community (Bangladesh), Brazil Baby Affair (Brazilië), Chilean Adoptees Worldwide (Chili), Plan Angel (Colombia), Blen-DNA (Ethiopië), Plan Kiskeya (Haïti), DNA India Adoptees (India), MilkboXProject (India), St. Mijn Roots (Indonesië), IBU-Indonesia (Indonesië), Sri Lanka-DNA (Sri Lanka) en Free the Beloved Nepali Daughters.

Experts en wetenschappers

De volgende experts en wetenschappers hebben onze brief ondertekend: Bep van Sloten – van de Munt (Internationaal Consultant Jeugdzorg en Jeugdbescherming), dr. Pien Bos (Cultureel antropoloog PhD, Universiteit voor Humanistiek), dr. Kristen Cheney (Associate Professor, International Institute of Social Studies), Patrick Noordoven (Jurist en belangenbehartiger interlandelijk geadopteerden), Hilbrand Westra (Expert interlandelijke adoptie en trauma ontwikkeling), Will van Sebille (voorzitter Stichting De Nederlandse Afstandsmoeder) en Mr. Dewi Deijle (juriste en belangenbehartiger interlandelijk geadopteerden.